• اطلاعیه ها ...
  • سایر اطلاعیه ها
  • آخرین اخبار پردیس ...
  • سایر اخبار

    استادان محترم و دانشجویان گرامی برای ورود به کلاس مجازی از طریق سامانه LMS میتوانند از فایل راهنمای زیر استفاده کنند. دانلود فایل راهنما