بخش : اطلاعیه ها
نگارش در تاریخ :ژانویه 6, 2020
با توجه به تعطیلی دانشگاه در روز یکشنبه پانزدهم دیماه 98، امتحانات آن روز به 28ام دیماه 98 (با رعایت ترتیب ساعت و کلاس مربوطه) منتقل شده است. آموزش دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
نگارش در تاریخ :ژانویه 4, 2020
به اطلاع می رساند امتحانات روز یکشنبه (صبح و بعدظهر) لغو می گردد و تاریخ جایگزین متعاقبا اعلام خواهد شد. روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
روزنامه کارون، سال بیست و پنجم شماره ۴۵۸۱ دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ انجام تنظیفات، نگهداری فضای فیزیکی، حمل و نقل، خدمات عمومی و فنی و فضای سبز دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در سال ۱۳۹۸ » نوبت اول «
نگارش در تاریخ :دسامبر 31, 2019
روزنامه کارون، سال بیست و پنجم شماره 4581 دوشنبه 9 دی 1398 انجام تنظيفات، نگهداري فضاي فيزيكي، حمل و نقل، خدمات عمومي و فني و فضاي سبز دانشگاه صنعتي شهداي هويزه در سال 1398 » نوبت اول «
روزنامه کارون، سال بیست و پنجم شماره ۴۵۸۱ دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان در سلف سرویس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در سال ۱۳۹۸ » نوبت اول «
نگارش در تاریخ :دسامبر 31, 2019
روزنامه کارون، سال بیست و پنجم شماره 4581 دوشنبه 9 دی 1398 خريد مواد اوليه غذايي و طبخ و توزيع غذاي ناهار و شام دانشجويان در سلف سرويس دانشگاه صنعتي شهداي هويزه در سال 1398 » نوبت اول «
نگارش در تاریخ :نوامبر 30, 2019
به اطلاع دانشجویان می رساند، بازه زمانی ارزشیابی اساتید تا 14 دیماه تمدید شده است. خواهشمند است در بازه مقرر اقدام فرمایید. با سپاس ، آموزش دانشگاه صنعتی شهدای هویزه