بخش : اطلاعیه ها
نگارش در تاریخ :شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
آدرس لینک ثبت نام: کارنامه سلامت جسم https://Portal.saorg.ir/Physicalhealth   کارنامه سلامت روان https://Portal.saorg.ir/mentalhealth لطفا جهت دانلود نحوه تکمیل فرم و فرایند آن به صورت فایل pdf اینجا کلیک فرمایید. لطفا جهت دانلود نحوه تکمیل فرم و فرایند آن به صورت فایل word اینجا کلیک فرمایید.
نگارش در تاریخ :شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
آدرس لینک ثبت نامی http://46.209.208.110:7013/App licant لطفا جهت آموزش ثبت نام غیر حضوری به صورت فایل word اینجا کلیک فرمایید. لطفا جهت آموزش ثبت نام غیر حضوری به صورت فایل pdf اینجا کلیک فرمایید.
نگارش در تاریخ :شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
جهت دانلود مدارک مورد نیاز به صورت فایل pdf لطفا اینجا کلیک فرمایید. جهت دانلود مدارک موردنیاز به صورت فایل word لطفا اینجا کلیک فرمایید.
نگارش در تاریخ :مرداد ۳, ۱۳۹۶
لطفا برای دریافت تقویم آموزشی نیم سال اول 97-96 اینجا کلیک کنید. لطفا جهت دریافت فایل pdf تقویم آموزشی اینجا کلیک کنید.
نگارش در تاریخ :تیر ۱۰, ۱۳۹۶
لطفا برای ورود به صفحه دانشجویان اینجا کلیک فرمایید لطفا برای ورود به صفحه پرسنل اینجا کلیک فرمایید