بخش : خبرنامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
دانشجویان گرامی  جهت دریافت ماهنامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به لینک های مرتبط مراجعه فرمایید . . .   جهت دریافت فایل pdf ماهنامه شماره یک اینجا کلیک فرمایید جهت دریافت فایل pdf ماهنامه شماره دو اینجا کلیک فرمایید
نگارش در تاریخ :دی ۹, ۱۳۹۶
دانشجویان گرامی  جهت دریافت ماهنامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به لینک های مرتبط مراجعه فرمایید . . .   جهت دریافت فایل pdf ماهنامه شماره یک اینجا کلیک فرمایید جهت دریافت فایل pdf ماهنامه شماره دو اینجا کلیک فرمایید
نگارش در تاریخ :فروردین ۳۱, ۱۳۹۵
نشریه بسیج دانشگاه را میتوان در اینجا دانلود نمود.
نگارش در تاریخ :دی ۳۰, ۱۳۹۴
نشریه بسیج دانشگاه را میتوان در اینجا دانلود نمود.
آخرین نسخه از ویژه نامه بصیرت دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را میتوان در اینجا دانلود نمود.
نگارش در تاریخ :آذر ۳, ۱۳۹۴
آخرین نسخه از ویژه نامه بصیرت دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را میتوان در اینجا دانلود نمود.