نشریه بسیج دانشگاه را میتوان در اینجا دانلود نمود.

تاریخ نگارش : دی ۳۰, ۱۳۹۴