آدرس لینک ثبت نام:

کارنامه سلامت جسم

https://Portal.saorg.ir/Physicalhealth

 

کارنامه سلامت روان

https://Portal.saorg.ir/mentalhealth

لطفا جهت دانلود نحوه تکمیل فرم و فرایند آن به صورت فایل pdf اینجا کلیک فرمایید.

لطفا جهت دانلود نحوه تکمیل فرم و فرایند آن به صورت فایل word اینجا کلیک فرمایید.

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : شهریور ۲۹, ۱۳۹۶