photo_2017-12-03_15-05-51 photo_2017-12-03_15-05-47 photo_2017-12-03_15-05-42 photo_2017-12-03_15-05-24 photo_2017-12-03_15-06-05 photo_2017-12-03_15-06-00 photo_2017-12-03_15-05-55تفاهم نامه همکاری پژوهشی میان سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه صنعتی شهدای هویزه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، امروز ۱۲آذرماه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار خوزستان تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی میان سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به امضا رسید.

دکتر امین رضانقره آبادی رییس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در خصوص این تفاهم نامه اظهار کرد: این تفاهم نامه میان شرکت آبرسانی غدیر که از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان آب و برق خوزستان است و دانشگاه صنعتی شهدای هویزه امضا شد تا این دانشگاه بتواند در حوزه‌های مورد نیاز شرکت به فعالیت‌های پژوهشی بپردازد.

وی افزود: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه سمت و سوی پژوهش‌های دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به سمت نیازهای شرکت آبرسانی غدیر و سازمان آب و برق خوزستان برود. این دانشگاه در محدوده و مکان فعالیت شرکت آبرسانی غدیر واقع است و این شرکت یکی از شرکت‌های بهره‌بردار سازمان آب و برق خوزستان است.

دکتر نقره آبادی خاطرنشان کرد: دانشگاه می‌تواند در جهت نیازهای منطقه کارهای آموزشی و پژوهشی خود را جهت دهی کند و با همکاری سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آبرسانی غدیر فعالیت‌های پژوهشی خود را جهت دهی و تقویت کند.

?روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

 

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : آذر ۱۲, ۱۳۹۶