*دانشــــگاه صنعتــــی شهـدای هـویـــزه به عنوان غرفــــه برتر نمایشــگاه هفتــه پژوهش و فنــاوری سـال ۹۶ معرفی شد.*
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه با حضور فعال و موثر خود در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری که آذر ماه ۹۶ در محل نمایشگاه دائمی اهواز برگزار شده بود عنوان غرفه برتر این نمایشگاه را کسب کرد.

مراسم اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور استاندار خوزستان ، روسای دانشگاه ها و مدیران دستگاه های اجرایی چهارشنبه ۶ آذر ماه ۹۶ در محل سالن شهید هاشمی استانداری،خوزستان برگزار شد.
در ادامه برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری که در سالن همایش های استانداری خوزستان برگزار شد با دعوت از پژوهشگران برتر و مسئولان غرفه های برتر با اهداء لوح از آنان تقدیر شد که دکتـر امیـــن رضـــا نقــــره آبــــادی رییس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه لوح تقدیر غرفه برتر دانشگاه را از دست دکتر سلطانی رییس صندوق نو آوری و شکوفایی کشور دریافت نمود.

? روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

IMG_1329 ImageHandler photo_2017-12-30_08-15-56 photo_2017-12-30_08-15-46 photo_2017-12-30_08-15-35

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : دسامبر 30, 2017