*نماینده مردم شریف دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دیدار کرد.*
به گزارش روابط عمومی: رییس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ضمن خیر مقدم به نماینده محترم نیز از پیگیری های نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و از حائز اهمیت بودن موضوع آموزش و وجود دانشگاه صنعتی در منطقه یک فرصت خیلی خوبی هست که میطلبد با همکاری و همیاری نماینده محترم و مسولین شهرستان جهت ترقی و پیشرفت دانشگاه شاهد باشیم. همچنین دکتر فرشیدی ابراز خرسندی کرد و افزود: حضور نمایندگان مردم در کنار دولت یعنی حضور مردم در کنار دولت و این امر موجب ایجاد همتی مضاعف در بدنه دولت میشود.
همچنین حاج قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین تبریک انتصاب جناب آقای دکتر فرشیدی بعنوان رییس دانشگاه فرصت خوبی است که میتوان جهت پیشبرد اهداف و تعالی این مرکز فرهنگی و آموزشی مورد بهره برداری و شاهد شکوفایی بهتر و بیشتر خواهیم شد. همچنین نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان خوزستان برای معرفی بهتر و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و بر طرف کردن نواقص قول مساعدت و هرگونه همکاری را دادند.

? *روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه*

photo_2018-05-01_06-56-30

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : می 1, 2018