بازدید سرزده رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه از سلف سرویس دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه رییس دانشگاه از سلف سرویس دانشگاه بازدید کردند در این برنامه که همزمان با صرف وعده ناهار در سلف سرویس صورت پذیرفت، دکتر ابراهیم فرشیدی رئیس دانشگاه همراه با مهندس امین آیین مهر مدیر امور دانشجویی ضمن بازدید از سالن غذاخوری دانشجویان، در گفتگویی صمیمانه با دانشجویان، نظرات آنان را در خصوص کمیت و کیفیت وعده های مختلف غذایی و دیگر مسائل مربوط جویا شدند.
همچنین دکتر فرشیدی عنوان کرد: غذای سالم و مطبوع حق دانشجویان است و در این راستا از هیچ تلاشی نباید دریغ شود. دانشجویان نیز با استفاده از فرصت به دست آمده، علاوه بر طرح مسائل مرتبط به سلف سرویس، نظرات و دغدغه های خود را در حوزه های مختلف با ریاست دانشگاه مطرح نمودند.

? روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

9e7633b2-587d-439a-ab86-60b68cdd3288 a70ebf82-71ab-497d-ba16-640b43e16b92 d8f7f1b8-bafa-4224-9789-a2f565eb62d9

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : می 6, 2018