به گزارش روابط عمومی آقای مسیحا معاون مدیر کل اداره تربیت بدنی وزارت علوم در دیداری صمیمانه با ریاست دانشگاه در خصوص نحوه ارتباط بیشتر و سازنده تر وزارت عطف با دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند و راهکارهای مناسبی را ارائه نمودند.سپس ایشان از فضا ها و امکانات ورزشی دانشگاه دیدن کرده و به بررسی وضعیت عملکرد اداره تربیت بدنی در دانشگاه پرداختند.

index

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷