جلسه هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه در جلسه هیات رئیسه بر پیشرفت دانشگاه در تمامی حوزه ها به خصوص حوزه های علمی و پژوهشی تاکید کردند.
در این جلسه معاونان دانشگاه ضمن ارائه گزارش آماری از عملکرد سال گذشته، به تشریح جزئیات برنامه ها و طرح های عملیاتی سال ۹۷ در حوزه های خود پرداختند.
رئیس دانشگاه پس از استماع گزارش ها و برنامه های معاونان، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را برای پیشرفت دانشگاه در تمامی حوزه ها، ارائه و بر پیشرفت در حوزه های علمی و پژوهشی تاکید ویژه کردند.

? روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

 

index indexg

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : تیر ۲۰, ۱۳۹۷