قبول شدگان مقطع کارشناسی ارشد جهت ثبت نام غیر حضوری بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید.

http://46.209.208.110:7013/Applicant/

لازم به ذکر است یوزرنیم و پسورد خود را به صورت زیر وارد نمایید:

user name : 971 shomareye davtalabi

کدملی : password

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : شهریور ۲۰, ۱۳۹۷