دانشجویان گرامی لطفا جهت دریافت برنامه درسی و انتخاب واحد دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به آدرس لینک ذبل مراجعه فرمایید.

۴۶٫۲۰۹٫۲۰۸٫۱۱۰:۷۰۰۴/Student

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : مهر ۱, ۱۳۹۷