جلسه شورای عمومی در دانشگاه صنعتی شهدای هویزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه روز شنبه یکم دیماه ۹۷ شورای عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه با حضور رییس دانشگاه و هیات رئیسه و اساتید دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر ابراهیم فرشیدی رئیس دانشگاه به بیان گزارشی از وضعیت کارهایی که تاکنون در جهت پیشرفت و ترقی دانشگاه انجام شده پرداخت.
وی خطاب به اعضای محترم هیات علمی، گفت:این وظیفه شماست که با برنامه ریزی و مطالعه تعیین کنید که دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در چه قطب علمی توانایی مطرح شدن را دارد.
در آخر حاضرین در جلسه پیشنهادات و نظرات خودشان را به سمع و نطر ریاست دانشگاه رساندند.

💠 روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

 

index index1 index2 index5 index6

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : دی ۱, ۱۳۹۷