به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیأت نظارت و ارزیابی، در بازدیدی که در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۵ در راس هیاتی به ریاست آقای دکتر زادکرمی پس از دیدار و گفتگو با هیات رئیسه دانشگاه، از بخشهای گوناگون دانشگاه صنعتی شهدای هویزه بازدید نمودند و در فضایی صمیمانه به گفتگو با استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه پرداختند. در ادامه این بازدید؛ از زمینه های مختلف فضاهای آموزشی،کارگاهها و آزمایشگاها امکانات و تجهیزات، پرونده های مدرسین و دانشجویی، وضعیت عملکرد ریاست دانشگاه، آموزش های ارائه شده و امور فرهنگی و دانشجویی طبق شاخص های نظارتی تعریف شده مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.
? روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.20 AMWhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.11 AMWhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.12 AM

WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.16 AM (1)WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.17 AM (1)WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.13 AMWhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.19 AMWhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.14 AMWhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.15 AMWhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.18 AM

WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.17 AM (2)WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.19 AM (1)WhatsApp Image 2018-12-27 at 9.57.16 AM

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : دی ۶, ۱۳۹۷