مهمترین پیام روز قدس حمایت از مردم مظلوم فلسطین است. حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس تجدید عهدی برای آزاد سازی فلسطین محسوب می شود.

دکتر ابراهیم فرشیدی

رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

 

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : خرداد ۹, ۱۳۹۸