تعطیلی روز سه شنبه و چهارشنبه شامل امتحانات نمی باشد

🔹به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در پی اطلاعیه تعطیلی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با دستور دکتر شریعتی استاندار خوزستان به علت گرمای شدید هوا این تعطیلات شامل امتحانات نمی باشد و کلیه امتحانات دانشجویان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دایر می باشد.

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : خرداد ۲۰, ۱۳۹۸