جهت ثبت نام برخط (غیرحضوری) ایـنـجـــا کلیک فرمایید.

دانشجویان گرامی با اطلاعات زیر می توانند وارد حساب کاربری خود شده و اطلاعات را تکمیل نمایند.

۱-   (کد کاربری = شماره داوطلبی +۹۸۱)

۲-   (کلمه عبور = کد ملی)

جهت دانلود راهنمای ثبت نام برخط (غیرحضوری) و حضوری پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ۹۸ اینجا کلیک نمایید.

لازم به ذکر است، فایل های ذیل دقیق مطالعه شوند و هر دانشجو متناسب با شرایط خویش فایل های مرتبط را تکمیل کرده و در روز ثبت نام حضوری همراه خود بیاورند. همچنین تکمیل کردن فرم ثبت نام ورودی جدید برای کلیه ی دانشجویان الزامی است.

فرم ثبت نام ورودی جدید

فــــرم شمــاره یک

فـــرم شمـــاره دو

فـــرم شمــــاره سه

فـــرم شمــاره چهار

فــرم شمـــاره پنج

فــرم شـمــاره شش

فــرم شمـــاره هفتم

فــرم شمــاره هشت

فـــرم شمـــاره نه و ده

فرم شماره یازده و دوازده

فــرم شمـاره سـیزده

تاریخ نگارش : سپتامبر 22, 2019