دیدار و نشست صمیمی جناب آقای دکتر فرشیدی ریاست محترم دانشگاه صنعتی شهدای هویزه بهمـراه هیئت همراه با جناب آقای حاج محمد علی جلالی ریاست محتـرم اداره آمـوزش و پـرورش دشـت آزادگان درمورد بهبود روابـط و همکاری های بیشتر دانشگاه با اداره آموزش و پرورش وایجاد بَستر مناسب جهت ارتقاء، توسعه و پیشرفت زیرساخت های علمی و آموزشی شهرستان دشت آزادگان بحث و تبادل نظر شد.

در حاشیه این دیدار دکتر فرشیدی ضمن عرض تبریک به انتخاب شایسته جناب آقای جلالی به عنوان ریاست اداره آموزش و پرورش برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق خدمت در عرصه علم و دانش نموده اند.

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : سپتامبر 30, 2019