اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاه
پیامبر اکرم (ص)

بـه روایـت تصـویر
بـه منـاسبت فـرارسیدن اربـعین سـید و سـالار شهیدان امـام حسـین (ع)و با همت کـانون قـرآن و عتـرت دانشگاه صـنعتی شـهدای هویزه مـراسم معـنوی زیارت عـاشورا و دعـای اربعیـن در محـل سـرای دانـشجویی شـهید حبیب شـریفی با حضـور دانشـجویان و کارکـنان عـزیـز دانشگاه بـرگزار گـردید.

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : اکتبر 15, 2019