به اطلاع دانشجویان می رساند، بازه زمانی ارزشیابی اساتید تا ۱۴ دیماه تمدید شده است. خواهشمند است در بازه مقرر اقدام فرمایید.

با سپاس ، آموزش دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تاریخ نگارش : نوامبر 30, 2019