به اطلاع دانشجویان می رساند، بازه زمانی حذف اضطراری (تک درس) از ۹ الی ۱۲ و ارزشیابی اساتید از ۱۶ الی ۲۸ آذرماه تعیین شده است. خواهشمند است در بازه مقرر اقدام فرمایید.

با سپاس ، آموزش دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : آذر ۹, ۱۳۹۸