به اطلاع می رساند امتحانات روز یکشنبه (صبح و بعدظهر) لغو می گردد و تاریخ جایگزین متعاقبا اعلام خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تاریخ نگارش : ژانویه 4, 2020