با توجه به تعطیلی دانشگاه در روز یکشنبه پانزدهم دیماه ۹۸، امتحانات آن روز به ۲۸ام دیماه ۹۸ (با رعایت ترتیب ساعت و کلاس مربوطه) منتقل شده است.

آموزش دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تاریخ نگارش : ژانویه 6, 2020