دانشجویان محترم توجه داشته باشند که کلاسهای مجازی مطابق برنامه کلاسی انتخاب واحد شما به صورت جدی در حال برگزاری است و به هیچ عنوان بعد از تعطیلات تکرار نخواند شد. لذا دانشجویان موظفند در کلاسهای مجازی حضور فعال داشته باشند.

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : مارس 6, 2020