فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

فراخوان استعداد درخشان_ارشد ۹۹

فرم استعداد درخشان_ارشد ۹۹

فراخوان ارشد

تاریخ نگارش : آوریل 23, 2020