قابل توجه دانشجویان عزیز:
با توجه به شرایط ایجاد شده توسط بیماری اخیر، جهت رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، انجام امور مربوط به کارآموزی و هماهنگی با محلهای کارآموزی تا پایان خرداد ماه تمدید گردید.

علاوه براین

بازه زمانی ارزشیابی اساتید در ترم جاری، از ۲۰ اردیبهشت لغایت اول خرداد ماه می باشد. دانشجویان در بازه مذکور لازم است به سامانه مراجعه و ارزشیابی را انجام دهند تا بتوانند کارت مجوز امتحان را دریافت نمایند.

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : می 8, 2020