آخرین نسخه از ویژه نامه بصیرت دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را میتوان در اینجا دانلود نمود.

تاریخ نگارش : آذر ۳, ۱۳۹۴