نام: رشید Eng. Pourrajab
نام خانوادگی: پوررجب
مرتبه علمی: کارشناسی ارشد
ایمیل:r-pourrajab@mscstu.scu.ac.ir
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ۱۳۸۷
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
نانوسیالات روش‌های نوین افزایش انتقال حرارت روش‌های آزمایشگاهی
صفحه انگلیسی