نام: علیرضا Bozorgmehri
نام خانوادگی: بزرگمهری
مرتبه علمی: مربی
ایمیل: a.r.bozorgmehri@gmail.com
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی .مکانیک گرایش طراحی جامدات دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات دانشگاه شهید چمران اهواز
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
تحلیل مودال ، تحلیل مودال عملیاتی، ارتعاشات
صفحه انگلیسی