نام: زینب Bozorgtabar.jpg
نام خانوادگی: بزرگ تبار
مرتبه علمی: کارشناسی ارشد
ایمیل: bozorgtabarzeynab@yahoo.com و bozorgtabarzeynab@gmail.com
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و انرژی بالا دانشگاه شیراز، سال ۱۳۹۲
کارشناسی فیزیک گرایش حالت جامد (ماده چگال)
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:
فیزیک ذرات بنیادی و انرژی بالا، فیزیک هسته­ای، هادرون فیزیک
صفحه انگلیسی