سوابق تحصیلی  
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۱
کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۹
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
۱٫هوش مصنوعی

۲٫امنیت شبکه

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI
  1. .Mohammad Masoud Javidi, Mohammad Hassan Nattaj, A New and Quick Method to Detect DoS Attacks by Neural Networks,        Journal of mathematics and computer Science, 6 (2013), 85-96

 

۲٫ Mohammad Masoud Javidi, Mohammad Hassan Nattaj, Network Attacks Detection by Hierarchical Neural Network, Computer       Engineering and Applications Vol. 4, No. 2, June 2015

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
۱٫

۲٫

همایش های بین المللی
۱٫

۲٫

همایش های ملی و منطقه ای
۱٫

۲٫

تالیف و ترجمه کتاب
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
۱٫

۲٫

راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
۱٫

۲٫

فعالیتهای اجرایی
۱٫

۲٫

جوایز و افتخارات
۱٫

۲٫

صفحه انگلیسی