سوابق تحصیلی  
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۱
کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۹
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
۱٫هوش مصنوعی

۲٫امنیت شبکه

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI
  1. .Mohammad Masoud Javidi, Mohammad Hassan Nattaj, A New and Quick Method to Detect DoS Attacks by Neural Networks,        Journal of mathematics and computer Science, 6 (2013), 85-96

 

۲٫ Mohammad Masoud Javidi, Mohammad Hassan Nattaj, Network Attacks Detection by Hierarchical Neural Network, Computer       Engineering and Applications Vol. 4, No. 2, June 2015

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
۱٫

۲٫

همایش های بین المللی

۱٫Mohammad Hassan Nataj Solhdar, The Effect of Feature Reduction in Implemented Intrusion Detection Systems by Support Vector Machine, ۲nd. International Conference on Innovation in Computer Science & Electrical Engineering, Tehran, 2019.

 

همایش های ملی و منطقه ای
۱٫محمد حسن نتاج صلحدار، طراحی سیستم تشخیص نفوذ بهینه شده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و امتیاز فیشر، چهارمین کنفرانس ملی، اسفراین، ۱۳۹۷

۲٫ محمد حسن نتاج صلحدار، بررسی مجموعه دادههای تشخیص نفوذ، دومین کنفرانس ملی، بهبهان، ۱۳۹۷

۳٫ محمد حسن نتاح صلحدار، تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم هوشمند MLP در پایگاه داده CICIDS2017، دومین کنفرانس ملی، بهبهان، ۱۳۹۷

۴٫ Mohammad Hassan Nataj Solhdar،  Improve Intrusion Detection System by ensemble machine learning methods، ۲nd national conference on computer Engineering, Information Technology and Applications of Artificial Intelligence, Ahvaz, 2019.

تالیف و ترجمه کتاب
طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
۱٫
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
فعالیتهای اجرایی
جوایز و افتخارات
صفحه انگلیسی