سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد: آمار ریاضی                       دانشگاه: شهیدچمران اهواز                    سال: ۱۳۹۰
کارشناسی: آمار                                          دانشگاه: شهیدچمران اهواز                    سال: ۱۳۸۷
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
  1. Distribution Theory
  2. Reliability
  3. Directional Data

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

۱- Saralees Nadarajah, Fatemeh Shahsanaei and Sadegh Rezaeic, A new four-parameter lifetime distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation,iFirst, Volume 84, 2014,  Issue 2, Pages 767-797.

۲- Shahsanaei  Fatemeh , Rezaei  Sadegh and Pak Abbas ,A New Two-Parameter Lifetime Distribution with Increasing Failure Rate, Economic Quality Control, Volume 27, Issue 1, 2012,  Pages 1–۱۷٫

۳- Khoolenjani Bagheri Nayereh, Shahsanaei Fatemeh, Estimating the parameter of Exponential distribution under Type-II censoring from fuzzy, Journal of Statistical Theory and Applications, Volume 15, 2016, 181-195.

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
۱٫

۲٫

همایش های بین المللی

۱- Shahsanaei Fatemeh, Rezaei Sadegh, A new lifetime distribution with increasing failure rate, Accepted for presentation, The 10th Iranian Statistical Conference, Tabriz, 2010.

۲- Daneshkhah Alireza, Shahsanaei Fatemeh, Estimation of P[Y < X] for generalized Linear Failure Rate Distribution, Accepted for presentation, The 11th Iranian Statistical Conference, Tehran, 2012.

همایش های ملی و منطقه ای
  • سوری حیدری، فاطمه شاه سنایی، بررسی ارتباط بین عوامل فردی، اجتماعی و بیماری صرع در شهرستان دشت آزادگان در سال ۱۳۸۸، ششمین سمینار بیماری صرع، ۱۳۸۹٫
  • سوری حیدری، فاطمه شاه سنایی، بررسی تاثیر الگوی زندگی مناسب در فعالیت های روزمره زندگی در کنترل حملات صرع در بیماران صرعی شهرستان دشت آزادگان، ششمین سمینار بیماری صرع، ۱۳۸۹٫
تالیف و ترجمه کتاب
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
برآورد مدل تنش- نیرو در توزیع نرخ شکست خطی تعمیم یافته
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
۱- کارشناس آمار معاونت برنامه ریزی توسعه شهرداری اهواز – از سال ۸۷ تا ۸۹

۳- تحلیل آماری نظر سنجی ها در معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز از سال ۸۹ تا ۹۰

۴- تحلیلگر آماری استانداری خوزستان سال ۹۴

۵- تدریس در دانشگاه پیام نور اهواز از نیمسال ۹۱-۹۰ تا نیمسال ۹۲-۹۱

۶- تدریس نرم افزار SPSSدر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان از سال ۹۰ تا ۹۱

۷- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز سال ۹۱ – ۹۲

۸- تدریس در دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان سال ۹۳ – ۹۵

راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
۱٫

۲٫

فعالیتهای اجرایی
۱٫

۲٫

جوایز و افتخارات
۱٫

۲٫

صفحه انگلیسی