jam

سوابق تحصیلی
دکترای: مهندسی عمران-گرایش مدیریت منابع آب و هیدرولیک-دانشگاه شهید چمران اهواز ۹۴
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی -دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۴
کارشناسی: مهندسی عمران عمران ۸۱
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
 1. دینامیک سیالات محاسبات در محیط متخلخل
 2. المان محدود
 3. مدلسازی آب های زیرزمینی
 4. مهندسی رودخانه
 5. ژئوتکنیک سازه های هیدرولیکی
 6. هوش مصنوعی در پیش بینی
مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

۱-M. Jamei, H. Ghafouri, A novel discontinuous Galerkin model for two-phase flow in porous media using an improved IMPES method, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 26, No. 1, pp. 284-306, 2016.

 ۲-M. Jamei, H. Ghafouri, An efficient discontinuous Galerkin method for two-phase flow modeling by conservative velocity projection, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 26, No. 1, pp. 63-84, 2016

۳-Prediction of Scour Depth at Piers with Debris Accumulation Effects Using Linear Genetic Programming, Mehdi Jamei, Iman Ahmadianfar, Marine Georesources & Geotechnology,  Vol. 37, No. 2, 2019.

۴- A Lax–Wendroff-IMPES scheme for a two-phase flow in porous media using interior penalty discontinuous Galerkin method, Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, M Jamei, A Raeisi Isa Abadi, I Ahmadianfar, Vol. 75, No. 5, 2019.

 • ۵- Prediction of Local Scour around Circular Piles under Waves Using a Novel Artificial Intelligence Approach, Marine Georesources & Geotechnology, (in press) , 2019
 • ۶- Gholizadeh, M., Jamei, M., Ahmadianfar, I., Pourrajab, R., 2020. Prediction of nanofluids viscosity using random forest (RF) approach. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 104010.

۷-Ahmadianfar, I., Jamei, M., Chu, X., 2020. A novel hybrid wavelet-locally weighted linear regression (W-LWLR) model for electrical conductivity (EC) prediction in water surface. Journal of Contaminant Hydrology, 103641.

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

۱-M. Jamei, H. R. Ghafouri, A discontinuous Galerkin method for two-phase flow in porous media using modified MLP slope limiter, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 12, pp. 326-336, 2016.

۲-M. Jamei, H. R. Ghafouri, A Hybridized Crouziex-Raviart nonconforming Finite element and Discontinuous Galerkin method for two-phase flow in porous media, Journal of computational Methods in Engineering, 2019

۳- Derivation of Optimal Operating Rules of Hydropower Reservoir Systems Using a Hybrid Optimization method (Case study: Karoon-Dez basin),I Ahmadianfar, M jamei, Z Khajeh, Journal of water and soil conversation 38 (1)

۴- ارائه مدل عددی (فشار ضمنی-اشباع صریح) گالرکین ناپیوسته برای مدلسازی آلاینده های زیر زمینی امتزاج ناپذیر با کمک روش لاکس- وندروف، جامعی, احمدیانفر, ایمان, رئیسی عیسی آبادی، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، ۲۰۱۹

همایش های بین المللی
 1. حفاظت ساحل بازه جزرومدی رودخانه کارون با استفاده از فرش بلوک پیش ساخته بتنی بر روی ژئوتکستیل (فلکسمت)، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،دانشگاه شهید چمران اهواز،۱۳۸۸
 2. بررسی موردی استفاده از میکروپایلهای تزریقی جهت کنترل نشست در مخازن آبی سنگین در زمینهای رسی سست، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،۱۳۸۹
 3. بررسی پارامترهای آزمایشگاهی روش اختلاط عمیق در تثبیت خاک رس، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،۱۳۸۹
 4. امکان سنجی کانالیزاسیون ابراهه کارون در محدوده صنعتی خرمشهر،هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،دانشگاه شهید چمران اهواز،۱۳۸۸
 5.  Rasool Alipour, Mehdi Jamei, Slope Stabilization of Roads in Wetland, 11th international seminar of river engineering, Ahvaz, 2019
 6.  مهدی جامعی، رسول عالیپور، شهرام بیک، بررسی حدود بستر تالاب ها با استفاده از تلفیق مدل ریاضی، داده های هیدرولوژیکی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب شیمبار)،  یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ۱۳۹۷
 7. عالی پور، رسول و مهدی جامعی، “کنترل نشست و جلوگیری از ایجاد ترک در لاینینگ کانال بتنی (مطالعه موردی: تقاطع سازه کالورت با کانال ریز گردها در جنوب شرق اهواز)”، یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، شیراز.
 8. احمدرضا صالحوند، مهدی جامعی، پیش بینی خواص PVT نفت خام با استفاده از روش های هوش مصنوعی، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار، ۲۰۱۹
همایش های ملی و منطقه ای
 1. مدیریت کنترل سیلاب در حوزه های مخروط افکنه ای با مدلسازی ریاضی (مطالعه موردی حوزه شهر هشتبندی)، اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حضرت آیت ا… العظمی بروجردی (ره)،۱۳۹۶
 2.  بررسی رفتار تهاجم آبهای شور در ابخوانهای ساحلی با استفاده از مدلسازی ریاضی به روش المان محدود در مقطع عرضی ابخوان،اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه منابع طبیعی ساری،۱۳۸۹-کنترل نشستهای
 3. نامتقارن در سازه‌های هیدرولیکی با استفاده از تسلیح خاک با مصالح ژئوسنتتیک، دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی،پردیس کرج دانشگاه تهران،۱۳۸۸
 4. رسول عالیپور، مهدی جامعی، کنترل نشست و جلوگیری از ایجاد ترک در لاینینگ کانال بتنی (مطالعه موردی: تقاطع سازه کالورت با کانال ریز گردها در جنوب شرق اهواز)،  یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت ۹۸
 5. امکان سنجی حمل و نقل آبی رودخانه کارون در محدوده صنعتی شهر خرمشهر،یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،۱۳۸۸
 6. مدلسازی تهاجم آبهای شور به منظور ارزیابی روش های مدیریت منابع آب درآبخوانهای ساحلی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، دانشگاه تبریز،۱۳۸۷
 7. ارزیابی تفسیرپذیری تغییرات داده¬های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس با فراسنج های هواشناسی (مطالعه موردی- سیلاب فروردین۹۸)، مژده جامعی، ابراهیم اسعدی اسکویی، مهدی جامعی، همایش ملی اگر سیلاب تکرار شود، اهواز،۲۰۱۹
تالیف و ترجمه کتاب
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
ارائه ترکیب عددی المان محدود نامنطبق کروزیکس-راویارت و گالرکین ناپیوسته برای جریانهای دوفازی در محیط متخلخل
راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
کارشناسی عمران: بررسی تاثیر همزمان زبری متخلخل و مانع متخلخل پلکانی بر کنترل جریان غلیظ،فرزانه شهبازی ناصر آباد، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان،۱۳۹۶
فعالیتهای اجرایی
مدیر پروژه و طراح پروژه های مطالعاتی در زمینه مهندسی رودخانه و …در استان خوزستان و سایر استانها از سال ۱۳۸۵ تا کنون شامل:

طراحی سازه ایستگاه پمپاژ۱۲ سلولی شهید احمدیان خرمشهر

طراح سد خاکی آب بهار مسجد سلیمان

طراحی بند خاکی دلی ۱ باغملک

طراحی زیر سازی سازهای کالورت دایک مرزی هورالعظیم

طراحی سازه بزرگ سیفون رودخانه نیسان

مدیر مطالعات طرح ساماندهی و لایروبی رودخانه کارون در زونA

طرح ساماندهی رودخانه کرخه در محدود الوان و اکیوش

مدیر مطالعات هیدورلیکی طراحی سد بتنی وزنی سراب گزنهله سنقر

مدیر مطالعات کنترل سیلاب مخروط افکنه هشتبندی میناب-استان هرمزگان

طرح تعیین حد حریم و بستر رودخانه و مخروط افکنه های شهر هشتبندی

طراحی دیوار حائل پل بند گرگر شوشتر

طراحی زیر سازی سازه های تصفیه خانه پتروشیمی ماهشهر

طراحی فاز یک سد انحرافی فدامی-استان فارس

طرح کنترل سیلاب تاسیسات نفتی پارس شمالی-استان بوشهر

طرح تکمیلی اصلاحی کانال سیلاب بر رامشیر

طراحی سیستم آبگیر پروژه آبرسانی اراضی غرب کرخه

طرح بهسازی فونداسیون سازه های پتروشیمی ماهشهر با روشهای تسلیح خاک و میکروپایل

طراح سازه ها کنترل سیلاب فرودگاه بوشهر

بازنگری طراحی سازه ای و هیدرولیکی سازه بزرگ سیفون انتقال آب کارون کانال انتقال آب WMD

جوایز و افتخارات
اولین فازالتحصیل دکتری عمران دانشگاه شهید چمران اهواز با نمره ممتاز

کسب عنوان پژوهشگر برتر شرکت مهندسی مشاور سازاب پردازان -۱۳۸۹

عضو کمیته ملی سد های ایرانIRCOLD

پایه دو نظام مهندسی

صفحه انگلیسی