erf3
پیام مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه
در آغاز سال تحصیلی جدید فرصت را مغتنم شمرده با گرمترین درودها و بهترین آرزوها برای استادان ارجمند، کارمندان دلسوز و دانشجویان عزیز به ویژه دوستان جدیدالورود به آنان خیر مقدم عرض می نمایم.  فعالیت این دانشکده با گرایش الکترونیک  در مقطع کارشناسی شروع شد و هم اکنون در دو گرایش الکترونیک و قدرت خدمات آموزشی و پژوهشی خود را ارائه می دهد. ارتباط تنگاتنگ با فارغ التحصیلان توانمند و فراهم نمودن بستر بهره مندی از تجربیات آنان از وی‍‍‍ژگیهای این دانشکده میباشد.
حضور اساتید متخصص و کارمندان دلسوز در این دانشکده فرصت منحصر به فردی در اختیار تک تک دانشجویان قرار می دهد تا در محیط علمی فراهم شده، با استعانت از پروردگار علیم بتوانند در طول تحصیل خود اوقاتی پر بار و آینده ای روشن را رقم زنند.
مدیر گروه مهندسی برق

دکتر ناصر عرفانی مجد