معرفی مدیریت امور پژوهشی

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه عهده دار طراحی، برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و توانمندسازی در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه است. بر همین اساس با توجه به تحولات عظیم علمی کشور و اعتلای امور پژوهشی به خصوص در سال های اخیر و خیزش علمی کشور به منظور تحقق اهداف تبیین شده در نقشه علمی جامع کشور و در راستای رهنمودهای عالمانه مقام عظمای ولایت، این مدیریت ضمن انجام وظایف محوله، آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و گسترش تعاملات سازنده با تمامی دانش پژوهان و صاحب نظران علاقمند به پیشرفت علمی کشور است. برخی از وظایف و اختیارات این مدیریت به شرح ذیل است:

– امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی در مجامع علمی داخل و خارج کشور

– امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

– پرداخت حق تالیف مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخل و خارج از کشور

– امور مربوط به فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی

– برگزاری همایش‌ها و سمینارها در موضوعات مختلف

– برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی

– برگزاری مراسم هفته پژوهش و مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

– تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور پژوهشی جهت ارائه به شورای پژوهشی