سوابق تحصیلی
دکترای: ریاضی کاربردی، ۱۳۹۱، دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد: آمار ریاضی، ۱۳۸۷، دانشگاه خوارزمی تهران
کارشناسی: آمار،۱۳۸۴ ، دانشگاه بیرجند
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
  1. آنتروپی و نظریه اطلاع
  2. منطق فازی
  3. بهینه سازی تصادفی
  4. عملگرهای میانگین وزنی مرتب شده
  5. آزمونهای نیکویی برازش
  6. توزیع ها
مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

[۱] Yari, G. Chaji, A. R. Maximum Bayesian entropy method for determining ordered weighted averaging operator weights. Computers Industrial Engineering, No 63, (2012) 338–۳۴۲ (ISI)

 

 [۲] Yari, G. Chaji, A. R. Determination of ordered weighted averaging operator weights based on the M-Entropy measures. International Journal of Intelligent Systems, No 27 (12), (2012) 1020-1033 (ISI)

 

[۳] Rahman Farnosh, Rashed Khanjani Shiraz and alireza Chaji. Stochastic FDH Model with various return to scales in Data Envelopment Analysis, Journal of Advanced Research in Applied Mathematics,2011.

 

[۴] Alireza Chaji. Analytic approach on maximum Bayesian entropy ordered weighted averaging operators, Computers and Industrial Engineering. 2017

[۵] Alireza Chaji, K. Zografos. An estimator of Shannon entropy of beta-generated distributions and a goodness of fit test, Communications in Statistics – Simulation and Computation ,2017

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
علیرضا چاجی، غلامحسین یاری،. تعیین وزن­های عملگر میانگین وزنی مرتب  شده با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی یکنوای نوع دوم.   مجله‌ی مدل­ سازی پیشرفته ریاضی. دوره ۵، ۱۳۹۴
همایش های بین المللی

Yari, G. Chaji, A. R. Obtaining the OWA operator weights based on the Bayesian entropy. Proceeding of the Italy Conference Cruise, Rome, Italy, (2012) 819

همایش های ملی و منطقه ای

[۱] Yari, G. Chaji, A. R. A method for obtaining the OWA weights by a measure of entropy. 11th Iranian Statistical Conference, Tehran, Iran (2012)

[۲] Yari, G. Chaji, A. R.  R, Khanjani. A new model for determining OWA operator weights using maximum fuzzy entropy, The 7th International Iranian Workshop on Stochastic Processes, November 30- December 2, 2010, Tehran, Iran

 [۳] Yari, G. Chaji, A. R., R. Khanjani. A method for Selecting OWA operator weights,  ۴th International Conference of Iranian Operations Research Society, Department of Mathematics, University of Gilan

[۴] Yari, G. Chaji, A. R. A method for selecting generating OWA operator weights models, 10th Iranian statistical conference, Tabriz, (2010).

۵- علیرضا چاجی و غلامحسین یاری. تعیین وزن های عملگر میانگین وزنی مرتب شده با استفاده از ماکزیمم آنتروپی یکنوا. دوازدهمین کنفرانس آمار ایران (کرمانشاه- دانشگاه رازی- ۱۳۹۳)

[۶] Alireza Chaji. Maximum entropy membership functions for discrete fuzzy variables, 10th Seminar on Probability and Stochastic Processes (SPSP10) .Yazd university

[۷] Alireza Chaji. Selecting a method for determining OWA operator weights using maximum entropy membership function, 13th Iranian statistical conference, Kerman (2016)

[۸] Alireza Chaji, k.zografos. The Shannon entropy of beta-generated distributions, The First Local Conference of. Mathematical Science   and Applications, Ahvas (2017)

[۹] – علیرضا چاجی. تعیین وزن های عملگر OWA براساس ماکزیمم آنتروپی. اولین کنفرانس منطقه‌ای علوم ریاضی و کاربردها (اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز– ۱۳۹۶)

تالیف و ترجمه کتاب
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
انتخاب یک مدل  برای تولید وزن­های عملگر میانگین وزنی مرتب شده بر اساس منطق فازی
راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
۱٫

۲٫

فعالیتهای اجرایی
۱٫

۲٫

جوایز و افتخارات
کسب رتبه اول بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی در دانشگاه
صفحه انگلیسی