نام: ناصر Dr. Sadeghian
نام خانوادگی: صادقیان
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: aadeghian@gmail.com
سوابق تحصیلی
دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید از دانشگاه تهران، تهران، اسفند ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید از دانشگاه تربیت مدرس، تهران، بهمن ۱۳۸۶
کارشناسی مهندسی مکانیک – طراحی جامدات از دانشگاه تبریز، تبریز، بهمن ۱۳۸۰
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
بهینه‏ سازی تجربی، آماری، جوشکاری همزنی اصطکاکی، روشهای ساخت و تولید، طراحی ماشین‏ آلات و قطعات، طراحی مکانیکی و ساخت مواد پلاستیکی، تحلیل تنش و مکانیک شکست، طراحی و ساخت مخازن تحت فشار
صفحه انگلیسی