کلیه دانشجویان جدیدالورود با مراجعه به لینک ثبت نام بر خط به صورت غیر حضوری ثبت نام نمایند.  در سامانه ثبت نام بر خط شناسه کاربر، شماره داوطلبی و رمز عبور، کد ملی داوطلب می باشد.  برای اطلاع از روش ثبت نام لازم است فایل دستورالعمل پذیرش غیرحضوری را مطالعه نمایند.

در مجموعه : News Archive
تاریخ نگارش : September 13, 2015