sky

معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به مناسبت هفته پژوهش، مسابقه ای با عنوان “دوباره نگاه کن” برگزار می نماید. از دانشجویان علاقه‌مند دعوت می شود که ایده‌ها و طرح‌های ساخته‌شده خود را با موضوع بازیافت و استفاده مجدد از وسایل قدیمی و بی‌مصرف حداکثر تا تاریخ 17 آذرماه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند.

 

در مجموعه : Latest News , News Archive
تاریخ نگارش : November 24, 2015