به نام خدا
دانشجویان محترم جهت دریافت فرم معرفی جهت اخذ ترم تابستان در دانشگاه های ارائه دهنده ی ترم تابستان می بایست مراحل زیر را انجام دهند.
۱- درخواست مکتوب اخذ درس در ترم تابستانه توسط دانشجو (لازم به ذکر است همراه با درخواست ها دانشجو می بایست کارنامه ی تحصیلی خود را نیز ارسال کند)
۲- پر کردن قسمت مربوط به دانشجو در فرم معرفی ترم تابستانی و نوشتن دروس پیشنهادی (فایل باید به صورت وورد ارسال شود)
۳- در قسمت امضا دانشجو اسم و فامیل دانشجو و شماره ی دانشجویی نوشته شود.
۴- فرستادن مورد ۱ و ۲ به مدیران مربوطه
آدرس ایمیل مدیر گروه برق: nasser.erfanimajd@gmail.com
آدرس ایمیل مدیر گروه مکانیک: saadeghian@gmail.com
۵- بررسی دروس پیشنهادی توسط مدیر گروه و درصورت تایید امضا فرم مربوطه
۶- تحویل فرم امضا شده ی ترم تابستان به اداره ی آموزش جهت مهر و امضا توسط مدیریت آموزش
ایمیل مدیریت آموزش: m.behbahani@shhut.ac.ir
۷- اسکن و ایمیل فرم ترم تابستانی به دانشجو

با احترام
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل معرفی دانشجویان برای ترم تابستان

فرم ترم تابستان

با احترام
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : جولای 8, 2020