• وظایف عمومی

 1. ارائه خدمات رایانه ای در زمینه های آموزشی، پژوهشی، پرسنلی، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی به واحدهای مربوط
 2. بررسی نیازهای رایانه ای شامل نیازهای نرم افزاری، سخت افزاری، ایجاد و توسعه شبکه های اینترنتی حوزه های مختلف و برنامه ریزی و اقدام در جهت رفع آن نیازها مطابق با آیین نامه ها، ضوابط و امکانات
 3. بررسی و تنظیم اطلاعات واصله از واحدها و ارسال نتایج حاصل از عملیات رایانه ای به قسمت های مربوطه
 4. برنامه ریزی برای راهنمایی و آموزش اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در زمینه آشنایی با کامپیوتر و کاربری آن در فعالیت های روزانه و در صورت نیاز تشکیل دوره های آموزشی
 5. برنامه ریزی و پیگیری امور سایت مرکزی و سایر سایت ها و نظارت بر آن
 6. برنامه ریزی برای پذیرش سفارشات و انجام خدمات رایانه ای سایر مؤسسات در جهت تکمیل ظرفیت ماشین ها و بهره برداری مناسب از آن از طریق انعقاد قرارداد و با تأیید و تصویب هیأت رئیسه
 7. تهیه و به روز نگاه داشتن، شناسنامه تجهیزات رایانه ای، تجهیزات شبکه و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها
 8. نظارت بر شرکت های تامین کننده اینترنت بخش های مختلف 

• وظایف در حوزه سخت افزار

 1. نظارت برحسن اجرای تمامی امور رایانه ای دانشگاه و اقدام برای تعمیر و رفع اشکالات و عیوب  احتمالی سخت افزاری
 2. نگهداری و حفظ و حراست از سخت افزارهای دانشگاه و برنامه ریزی و نظارت لازم در این خصوص
 3. بررسی فنی قطعات و گارانتی¬های ارائه شده و مطابقت با لیست تهیه شده و فاکتور تایید شده
 4. تایید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات
 5. بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه¬ای و تایید، یا عدم تایید نیاز

• وظایف در حوزه نرم افزار

 1.  نظارت برحسن اجرای تمامی امور رایانه ای دانشگاه و اقدام برای تعمیر و رفع اشکالات و عیوب احتمالی نرم افزاری 
 2. تعیین، تشخیص و تأیید نیازها و موارد استفاده از رایانه و نیازهای نرم افزاری در زمینه های مختلف و برنامه ریزی برای آن
 3. پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم
 4. تعیین و انتخاب سیستم نرم افزاری متناسب با نیازهای دانشگاه برای واحدهای مختلف
 5. ایجاد بستر مناسب جهت ثبت نام رایانه ای دانشجویان در دو نیم سال تحصیلی 
 6. نگهداری و حفظ و حراست از نرم افزارهای دانشگاه و برنامه ریزی و نظارت لازم در این خصوص
 7. آشنایی فنی با نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه ( مانند حضور وغیاب )
 8.  مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند¬ها
 9. نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان  (Backup data) از نرم افزار¬ها بصورت دوره¬ای و آرشیو آنها
 10. هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها

• وظایف در حوزه شبکه

 1. نگهداری سوابق مربوط به عملیات کامپیوتری دانشگاه
 2. پیگیری و برنامه ریزی لازم برای بالا بردن امنیت و ارتقاء تمامی سرورهای موجود در دانشگاه
 3. عیب یابی و رفع مشکل شبکه‌ای کلیه سیستم های کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه
 4. حفظ، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود
 5. نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات

• وظایف در حوزه وب سایت

 1. مدیریت و بروز رسانی پورتال دانشگاه
 2.  آشنایی با استاندارد¬های تهیه وب سایت ( از طریق بازدید از سایت¬های متفاوت)
 3.  نظارت مستقیم بر روی وب سایت، انتقال مشکلات و پیگیری آنها

• وظایف در حوزه اتوماسیون

 1.  آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری
 2. پشتیبانی، پیگیری و رفع عیب اشکالات سامانه¬های اطلاعاتی (اتوماسیون اداری- حضور غیاب-گلستان) تحت وب دانشگاه
 3. آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد
 4. اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتوماسیون اداری و کاربران ( فعال – تغییر سمت و ….) در آن مرکز

• وظایف در حوزه اینترنت

 1.  شناخت و آشنایی با میزان پهنای باند در دانشگاه و ارائه مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود
 2.  شناسایی مشکلات سیستم جهت اتصال به اینترنت
 3. آشنایی با نحوه ساختن VPN  و Dial-up 

واحد انفورماتیک