صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ ‌‌ معرفی اساتید

آقای محمد حسن نتاج صلحدار

آقای محمد حسن نتاج صلحدار

مرتبه علمی: مربی ‌ ‌ ‌ ‌گروه علمی: برق
تلفن: ۰۹۳۵۶۰۷۱۷۲۵ ‌ داخلی: ۱۱۱
ایمیل: nataj.solhdar@shhut.ac.ir

سوابق تحصیلی

۱-کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۹


۲-کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۹


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

١- هوش مصنوعی


٢- یادگیری ماشین


٣- شبکه عصبی


۴- امنیت شبکه


مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

Mohammad Masoud Javidi, Mohammad Hassan Nattaj, A New and Quick Method to Detect DoS Attacks by Neural Networks, Journal of mathematics and computer Science, 6 (2013), 85-96


Mohammad Masoud Javidi , Mohammad Hassan Nattaj, Network Attacks Detection by Hierarchical Neural Network, Computer Engineering and Applications Vol. 4, No. 2, June 2015


Mohammad Hassan Nataj Solhdar, Mehdi Janinasab Solahdar, Sadegh Eskandari, Intrusion Detection System with Parallel Multi-Layer Neural Network, Journal of Mathematical Modeling, in process


Mohammad Hassan Nataj Solhdar, Using feature selection to improve SVM-based network intrusion detection systems, Computer Science Journal of Moldova, in process

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

۱- محمد حسن نتاج صلحدار، عنایت اله علوی ، تاثیر کاهش ویژگی بر سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر انفیس، Iranian Society of Command Control Communication Computer Intelligence، in process


۲- محمد حسن نتاج صلحدار، سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر طبقه بندی کننده ی عصبی – فازی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, در جریان


همایش های بین المللی

٫Mohammad Hassan Nataj Solhdar, The Effect of Feature Reduction in Implemented Intrusion Detection Systems by Support Vector Machine, . International Conference on Innovation in Computer Science & Electrical Engineering, Tehran, 2019.


Mohammad Hassan Nataj Solhdar, Improve the performance of intrusion detection systems using intelligent algorithms of feature reduction, 13th International Conference of Iranian Operations Research Society, Shahrood university of Technology 6-9 September 2020


تالیف و ترجمه کتاب

موجود نیست یا هنوز وارد نشده است


فعالیتهای اجرایی

امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای از آبان ۹۸ تا کنون


چاپ سابقه


⚙️ گروه مهندسی مکانیک

آقای ناصر صادقیان

آقای ناصر صادقیان

مرتبه علمی: استادیار ‌ ‌ ‌ ‌گروه علمی: مکانیک
تلفن: وارد نشده ‌ داخلی: ۲۰۳۰
ایمیل: n.sadeghian@shhut.ac.ir

سوابق تحصیلی

۱-کارشناسی: مهندسی مکانیک- طراحی جامدات از دانشگاه تبریز، بهمن ۱۳۸۰


۲-کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۸۵


۳-دکترای: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۳


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

١-طراحی و ساخت تجهیزات و تاسیسات مکانیکی


٢-بهینه سازی آماری فرایندهای ساخت و تولید


٣-جوشکاری همزنی اصطکاکی پلاستیکهای و محصولات پلیمری


۴-ریولوژی مواد پلیمری پرشده


۵- مواد و انرژی‏های نوین


۶-مکانیک شکست و تحلیل تنش تجربی


مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

Sadeghian, M.K. Besharati Givi, “Experimental optimization of the mechanical properties of friction stir welded Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets”, Journal of Materials & Design 67, 145-153


Hoseinlaghab, S. S. Mirjavadi, N. Sadeghian, I. Jalili, M. K. Besharati Givi, M. Azarbarmas, Influences of Welding Parameters on the Quality and Creep Properties of Friction Stir Welded Polyethylene Plates”, Journal of Materials and design 67, 369-378


N. Sadeghian, M. Golzar, “PVT Measurement System for Wood Plastic Composite Melt in an Extrusion Process”, Journal of Reinforced Plastics and Composites (JRPC), May 2008; vol. 27: pp. 739-750


مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

موجود نیست یا هنوز وارد نشده است


همایش های بین المللی

Sadeghian, M. Golzar, “Measurement of PVT properties of Wood-Plastic Composites”, 16th International Conference on Composite Materials (ICCM 16), July 2007, Kyoto, Japan.


M. Golzar, N. Sadeghian, “On-line Measurement of PVT Properties of Wood-Plastic Composites”, 15th Annual (International) Conference of Mechanical Engineering-ISME2007, May 2007, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.


N. Sadeghian, M. Shameli, “Feasibility study of phase to phase composite spacers in compact transmission lines”, 13nd National and 7th International Mechanical Engineering conference (ISME 2005), May 2005, Isfahan, Iran.


N. Sadeghian, N. Javani, “Design of phase to phase composite spacer in compact transmission lines”, 2nd International Mechanical Engineering Conference & Exhibition (IMECE 2004), Dec. 2004, Kuwait, Kuwait


همایش های ملی و منطقه ای

۱- ناصر صادقیان، صادق حسین لقب،”بررسی تاثیر پروفیل هندسی پین ابزار بر استحکام جوش همزنی اصطکاکی ورق‌های پلیمر آمورف ABS”، سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، آبان ۱۳۹۵، دانشگاه هرمزگان.


۲- مجتبی رضایی، ناصر صادقیان، ” بررسی خواص مکانیکی و ساختاری در اتصال جوشکاری همزنی اصطکاکی پلی‏اتیلن- پلی‏پروپیلن”، اولین کنفرانس مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ۱۳۹۵، دانشگاه شهرکرد.


۳- حسین نجفی گنجگاه، محمدکاظم بشارتی، ناصر صادقیان، مطالعه و بررسی خواص مکانیکی و سختی جوشکاری همزنی اصطکاکی»، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، دانشگاه تبریز.


۴- محمدکاظم بشارتی گیوی، ناصر صادقیان، مرتضی حاجی کرم، «جوشکاری همزنی اصطکاکی آلیاژ برنج و بررسی اثر پارامترهای فرایند بر روی خواص مکانیکی و سطحی» دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (ICME 2010)، ۱۰-۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۸، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.


۵- ناصر صادقیان، محمد گلزار، احمد فیضی دیزجی، « بررسی معادله حالت و ارائه پارامترهای معادله حالت کامپوزیتهای چوب-پلاستیک با درصد پایین»، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (ICME 2010)، ۱۰-۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۸، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.


Sadeghiana, M. Mousavi Mashhadi, “Numerical and experimental evaluation of bending test of friction stir welded of brass alloy”, 10nd Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010), March 1st – 3rd 2010, Babol Noshirvani University of Technology-Iran.


Saeedy, M. Besharati Givi, N. Sadeghian, “Design and Evaluation of Feasibility Study of Friction Stir Welding of Thermoplastic Polypropylene Sheets”, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010), March 1st – 3rd 2010, Babol Noshirvani University of Technology-Iran.


N. Sadeghian, N. Javani, “Design & economical assessment of phase to phase composite spacers in compact transmission lines”19th International Power System Conference (PSC 2004), Nov. 2004, Tehran, Iran


طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

استحصال آب باران و آب چگالیده کولرهای گازی و بازچرخانی آنها برای استفاده (مدیریت سبز منابع و مصارف)، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه


طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

۱- تدوین برش برنامه ششم توسعه آموزش عالی کشور در مقطع دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، مرداد ۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه (خوزستان، دشت آزادگان).


۲- تهیه و تدوین برنامه راهبردی کلان دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، ادریبهشت ۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه (خوزستان، دشت آزادگان).


۳- بررسی امکان‏سنجی استفاده از روش جوشکاری همزنی اصطکاکی (FSW) برای اتصال‏دهی مواد پلیمری ترموپلاستیک، اسفند ۸۹، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری (تهران).


۴- طراحی و ساخت سیستم اندازه‏گیری خواص فشار-حجم-دما (PVT) مواد مرکب پلیمری مذاب، بهمن ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس (معاونت پژوهشی دانشگاه)، تهران.


راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا

۱- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، دو مورد در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران


۲- راهنمایی پروژه کارشناسی دانشجویی، ۲۰ مورد در دانشگاه غیر انتفاعی کار، ۱۵ مورد در دانشگاه صنعتی شهدای هویزه.


فعالیتهای اجرایی

۱- سرپرستی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، تیر ۹۴ تا اکنون


۲- عضو شورای پژوهشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، آبان ۹۶ تا اکنون.


۳- عضو شورای آموزشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، آبان ۹۶ تا اکنون.


۴- عضو شورای فرهنگی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، تیر ۹۶ تا اکنون


۵- سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، فروردین ۹۵ تا بهمن ۹۵٫


۶- طراح ارشد و مسئول توسعه و تکوین محصولات، شرکت دانش فرآوران تجهیز آراسته (تهران)، مرداد ۹۳ تا اسفند ۹۳٫


۷- طراح مکانیک و رییس کنترل کیفیت، شرکت آپادانا پترو فرایند (تهران)، اردیبهشت ۸۵ تا دی ۹۱٫


۸- تکنولوژیست مونتاژ و تست موتور، شرکت موتورسازان تراکتورسازی (تبریز)، مهر ۸۳ تا آذر ۸۴٫


۹- مستندسازی و مسئول مدلسازی مکانیکی، پژوهشکده رانشگرهای فضایی (تبریز)، اردیبهشت ۸۰ تا شهریور


جوایز و افتخارات

۱- اخذ بورس تحصیلی دوره دکتری در دانشگاه تهران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهر ۸۷٫


٢- طراحی و ساخت سامانه آزمایشگاهی اندازه‏گیری حجم سنجی (دیلاتومتری) مواد پلیمری مذاب پرشده (TRL 6)، نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر ۹۶٫


۳- لوح تقدیر مسابقات سراسری چهل حدیث و اخذ رتبه «خیر الحافظین» در مقطع کشوری (رده دانش‏ آموزی).


۴- لوح تقدیر مسابقات نهج‌البلاغه در مقطع استانی (دانش‏ آموزی) و سطح دانشگاهی (دانشجویی)


چاپ سابقه


خانم ندا پویان

خانم ندا پویان

مرتبه علمی: استادیار ‌ ‌ ‌ ‌گروه علمی: مکانیک
تلفن: وارد نشده ‌ داخلی: ۱۴۲۲
ایمیل: n.pouyan@shhut.ac.ir

سوابق تحصیلی

۱-کارشناسی: ریاضی محض


۲-کارشناسی ارشد: ریاضی گرایش جبر


۳-دکترای: ریاضی گرایش جبر-حلقه و مدول


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

١- جبر


٢- نظریه گروه


٣- حلقه های غیر جابجایی


۴- نظریه بازنمایی


۵- حلقه های ماتریسی


۶- ویژگی مجموع حلقه ها و ماژول ها


۷- مجموع واحد تعداد حلقه ها و ماژول ها


مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

N. Ashrafi, N. Pouyan, The unit sum number of Baer Rings. Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 42 no. 2 (2016), 427-434.


N. Ashrafi, N. Pouyan, On Twin-good Rings , Iranian Journal Of Mathematical Sciences And Information. Vol. 12, No. 1 (2017), pp 119-129


N. Ashrafi, N. Pouyan, The unit sum number of discrete modules. Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 37 no. 4 (2011), 243-249. rings, Quart. J. Math. Oxford Ser. (2) 56 (2005) 1-12

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

ثبت نشده یا هنوز وارد نشده است


همایش های بین المللی

N. Ashrafi, N. Pouyan, The Unit Sum Number Of Clean Rings And Modules. Accepted for presentation. 40th Annual Iranian Mathematics conference sharif university of technology. (17-20 August 2009).1


N. Ashrafi, N. Pouyan, Two Classes Of Rings Generated By Their Units. Accepted for presentation. 43th Annual Iranian Mathematics conference tabriz university of technology. (August 30, 2012).


N. Ashrafi, N. Pouyan, Decomposing Elements Of a Regular Baer Rings. Accepted for presentation. 45th Annual Iranian Mathematics conference . Semnan University Of Techniligy. (26 – 29, August, 2014).


همایش های ملی و منطقه ای

N.Pouyan, The Unit Sum Number Of Potent Rings. Accepted for presentation. First Local Conference of Mathematical Science and Applications, Shahid Chamran University of Ahvaz, 29 Azar, 1396 (December 20, 2017)


N. Pouyan, Some class of 2-good rings. First Local Conference of Mathematical Science and Applications, Shahid Chamran University of Ahvaz, 29 Azar, 1396 (December 20, 2017)


فعالیتهای اجرایی

همکاری در قسمت مدیریت آموزش دانشگاه و عضو شورای آموزشی دانشگاه


طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

۱- بررسی خاصیت عدد جمعی یکالی حلقه های پوتنت


۲- دسته بندی برخی از حلقه های دارای خاصیت - گود


چاپ سابقه


خانم زینب لطیفی

خانم زینب لطیفی

مرتبه علمی: مربی ‌ ‌ ‌ ‌گروه علمی: مکانیک
تلفن: وارد نشده ‌ داخلی: ندارد
ایمیل: latifi.z@shhut.ac.ir

سوابق تحصیلی

۱-کارشناسی: آمار-۱۳۸۵- دانشگاه شهید چمران اهواز


۲-کارشناسی ارشد: آمار اجتماعی و اقتصادی-۱۳۸۹-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

۱- آمار


٢- رگرسیون


٣- کنترل کیفیت آماری


۴- تحلیل پوششی داده­­ها


مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

ثبت نشده یا هنوز وارد نشده است


مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

۱- مقاله طراحی اقتصادی مدل کنشی اپرچت، زینب لطیفی، محمد بامنی مقدم، مجله بررسی های آمار رسمی ایران، ۱۳۸۹


همایش های بین المللی

ثبت نشده یا هنوز وارد نشده است


همایش های ملی و منطقه ای

۱- مقاله طراحی اقتصادی توأم نمودارهای کنترل، زینب لطیفی، محمد بامنی مقدم، دهمین کنفرانس آمار ایران، تبریز، ۱۳۸۹


۲- مقاله طراحی آماری نمودار کنترل توأم یک متغیره میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری دوگانه و نمونه گیری سه گانه، آسیه ثالثی، زینب لطیفی، محمدجعفر ثالثی، سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، کرمان، ۱۳۹۵


۳- طراحی و پیاده سازی روش کنترل کننده PID برای یک پروسه صنعتی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات، فرزین خاموشی، ۱۳۹۷


راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی ، ارشد و دکترا

۱- رگرسیون ترتیبی با نرم افزار SPSS


٢- سری های زمانی با نرم افزار R


۳- کنترل کیفیت آماری با نرم افزار


۴- رگرسیون کاکس و تحلیل آن در نرم افزار SPSS


۵- رگرسیون چندمتغیره و تحلیل آن در نرم افزار


چاپ سابقه


رویدادها