• اطلاعیه ها ...
  • سایر اطلاعیه ها
  • آخرین اخبار پردیس ...
  • سایر اخبار
    برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ ردیف تاریخ روز ارایه دهنده عنوان سخنرانی ساعت ۱ ۲۰ آذرماه شنبه دکتر میثم موری شیربانی پروپوزال نویسی ۱۴-۱۶ ۲ ۲۰ آذرماه شنبه دکتر میثم موری شیربانی برداشت انرژی از مواد هوشمند ۱۲-۱۴ ۳ ۲۰ آذرماه شنبه حسن درواخ بررسی اصول تمرین ۱۱-۱۲ ۴ ۲۲ آذرماه دوشنبه دکتر […]

    برنامه های هفته پژوهش و فناوری 1400 ردیف تاریخ روز ارایه دهنده عنوان سخنرانی ساعت 1 20 آذرماه شنبه دکتر میثم موری شیربانی پروپوزال نویسی 14-16 2 20 آذرماه شنبه دکتر میثم موری شیربانی برداشت انرژی از مواد هوشمند 12-14 ...

    استادان محترم و دانشجویان گرامی برای ورود به کلاس مجازی از طریق سامانه LMS میتوانند از فایل راهنمای زیر استفاده کنند. دانلود فایل راهنما