• اطلاعیه ها ...
  • سایر اطلاعیه ها
  • آخرین اخبار پردیس ...
  • سایر اخبار

    📚 انتخاب واحد برای افرادی که ثبت نام خود را تکمیل کرده اند در تاریخهای 10-11 مهرماه توسط دانشگاه انجام خواهد شد. 🟠 شروع کلاسها چند روز پس از آن در سامانه LMS دانشگاه خواهد بود. تاریخ دقیق شروع کلاسها ...

    استادان محترم و دانشجویان گرامی برای ورود به کلاس مجازی از طریق سامانه LMS میتوانند از فایل راهنمای زیر استفاده کنند. دانلود فایل راهنما