صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ مراسم رونمایی از سایت جدید دانشگاه برگزار شد