صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی منصوب شد.