صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ مرکز مشاوره و هدایت .. ‌ ‌‌/ ‌ معرفی مرکز مشاوره و هدایت شغلی …

معرفی مرکز مشاوره و هدایت شغلی دانشجویان

این مرکز باهدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارت‌آموزی موردنیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دانشگاه‌ ایجاد گردیده است. از ویژگی بارز این مرکز انعطاف پذیر بودن با شرایط مهارت آموختگان، جوامع هدف و نیاز روز جامعه و بازار کسب و کار برشمرد که می توان با تربیت دانشجویان مهارتی و کاهش فاصله بین علم و عمل نیاز بخش صنعت و تولید را به نیروی متخصص و ماهر تعدیل نموده و این مهم در کاهش نرخ بیکاری و توسعه فرصت های شغلی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به آنكه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور متولي ارائه آموزش هاي مهارتي است و با توجه به ضرورت آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار به دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را بر آن داشت که با راه اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)، گامی موثر در این مسیر بردارد. لذا در دی ماه 1401 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان با هدف كسب مهارتهاي فني و تخصصي و حضور فعال تر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، افزايش توانمندي فارغ التحصيلان دانشگاهي، ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي، ارائه آموزشهاي كار آفريني به منظور افزايش نگاه كار آفرينانه وتوسعه وبهبود اشتغال پذيري دانشجويان منعقد گردید.

‌ ‌