بخش : آخرین اخبار
نگارش در تاریخ :سپتامبر 30, 2021
📚 انتخاب واحد برای افرادی که ثبت نام خود را تکمیل کرده اند در تاریخهای 10-11 مهرماه توسط دانشگاه انجام خواهد شد. 🟠 شروع کلاسها چند روز پس از آن در سامانه LMS دانشگاه خواهد بود. تاریخ دقیق شروع کلاسها در آدرس زیر اطلاع رسانی میشود:🔗https://b2n.ir/k09594 👈حتما سایت را روزانه ...
نگارش در تاریخ :سپتامبر 30, 2021
دانلود فیلم
نگارش در تاریخ :آگوست 14, 2020
استادان محترم و دانشجویان گرامی برای ورود به کلاس مجازی از طریق سامانه LMS میتوانند از فایل راهنمای زیر استفاده کنند. دانلود فایل راهنما