بخش : اطلاعیه ها
نگارش در تاریخ :سپتامبر 2, 2021
گروه برق گروه مکانیک-شیمی
نگارش در تاریخ :سپتامبر 2, 2021
نگارش در تاریخ :نوامبر 4, 2020
اطلاعیــــه مهــــم ⏪ قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه 🔰 اطلاعیه نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی مقطع فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی جدید ⏪ پیرو نامه شماره 162123/64/6 مورخ 4/8/99 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به شیوع بیماری کرونا استعلام گواهی های تحصیلی ...
نگارش در تاریخ :می 29, 2020
دکتر شاکوهی دکتر مقدسیان دکتر بهبهانی دکتر عرفانی دکتر صادقیان خانم دکتر دهدشتیان مهندس نتاج خانم دکتر پویان خانم مهندس فرنام دکتر چاجی مهندس آیین مهر دکتر پور رجب دکتر موری شیربانی دکتر لباب پور خانم دکتر شینی دکتر جامعی خانم مهندس لطیفی خانم دکتر کوتی خانم مهندس شاه سنایی ...