دانشجویان گرامی برای ورود به کارگاه روز شنبه ۳۱ خرداد میتوانند از فایل راهنمای زیر استفاده کنند.

دانلود فایل راهنما

تاریخ نگارش : آگوست 14, 2020