ارائه یک مبدل DC-DC بسیار فزاینده غیر ایزوله جدید


دکتر فانی در تشریح این طرح پژوهشی گفت:
با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده گسترده از سوخت های فسیلی در سراسر جهان همچون آلودگی هوا، تخریب لایه ی اوزن، افزایش گرمایش زمین و…در کنار محدود بودن منابع سنتی انرژی، کشورهای جهان را به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی، بادی و پیل سوختی ترغیب کرده است.اما اغلب منابع انرژی تجدید پذیر دارای سطح ولتاژ خروجی پایین، مستقیم و متغیر با شرایط محیطی بوده و ولتاژ غیر تنظیم شده ای را در خروجی خود تولید می کنند که از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نیستند.بنابراین استفاده از این مبدل های واسط برای بدست آوردن راندمان بالاتر، افزایش و تنظیم ولتاژ خروجی در منابع انرژی تجدیدپذیر ضروری است.نتایج این پژوهش در یکی از معتبرترین مجلات مهندسی برق دنیا به نام
IEEE Transactions on Industrial Electronics. به چاپ رسیده است

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : جولای 6, 2020